Nästa kursstart januari 2018

Nästa kursstart är lördagen den 13 januari 2018, med examen helgen 16-17 juni 2018. Du är alltså färdig utbildningsledare till sommaren. Kursen genomförs under sex helger (13-14/1, 27-28/1, 17-18/2, 10-11/3, 7-8/4, 27-29/4) plus examenshelgen 16-17/6.

Till anmälan

Ta ytterligare ett steg i din karriär som trafiklärare och studera till utbildningsledare. Utbildningen genomförs under helger så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.
En utbildningsledarutbildning är på 30 hp och du bör ha jobbat minst ett år som trafiklärare, ha fyllt 21 år och ha körkort med behörighet B för att kunna söka till utbildningen. Som utbildningsledare får du möjlighet att utveckla och förbättra arbetet för trafiklärare och trafikskoleelever på din trafikskola.

Du leder det pedagogiska arbetet på en trafikskola

Som utbildningsledare och pedagogisk handledare kommer du att organisera lärandet på en trafikskola. Du ska följa den utveckling som sker inom trafiksäkerhets-, författnings- och undervisningsområdet. Ditt ansvar blir att utveckla, förbättra och förnya verksamheten och handleda trafiklärarna i deras arbete. Du ska upprätta en undervisningsplan och följa undervisningen, samt ansvara för att de läromedel som används är anpassade för utbildningen på trafikskolan. Din roll som utbildningsledare är central och viktig, både för trafiklärarna och trafikskoleeleverna.

Kursen består av fyra delmoment

Vår utbildningsledarkurs består av fyra delmoment där vi ger dig de kunskaper och verktyg du behöver i ditt arbete som utbildningsledare. Det är en heltäckande utbildning för dig som är trafiklärare och vill ta steget att bli utbildningsledare. Under utbildningen kommer vi att belysa de krav och förutsättningar som är utbildningsledarens uppdrag, både ur pedagogiskt, arbetsrättsligt och trafiksäkerhetsperspektiv. Trafikskolans pedagogiska verksamhet kommer att behandlas på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt trafikutbildningens mål. Kursen kommer även att belysa ledarskapets olika aspekter ur pedagogiska, organisatoriska och kommunikativa perspektiv. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och självständigt arbete både enskilt och i grupp.

Utbildningen är godkänd både i Sverige & Norge

Efter genomförd och godkänd utbildning blir du behörig utbildningsledare och kan ansöka om behörighet hos Transportstyrelsen för att kunna verka som utbildningsledare.

Gå vidare till anmälan.