Utbildningen till Utbildningsledare

Öppna upp för nya karriärmöjligheter genom att bli din trafikskolas nyckelperson. Utbildningen till utbildningsledare är på 30 hp och riktar sig till dig som jobbat minst ett år som trafiklärare och nu vill ta steget vidare.

Utbildningen lägger stor vikt vid rollen som utbildningsledare och pedagogisk handledare och ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att utveckla, förbättra och förnya trafikskoleverksamheten. Vi belyser olika synsätt på lärande och vad det innebär att organisera lärandet på en trafikskola, för såväl trafiklärare som trafikskoleelever. Vidare går vi igenom de psykologiska och sociala aspekter knutna till arbetet som trafiklärare. Även det regelverk som omger en trafikskoleverksamhet gås igenom.

Efter godkänd genomförd utbildning blir du behörig utbildningsledare. Utbildad för att klara de uppgifter som ingår i jobbet som utbildningsledare vid en trafikskola i Sverige och Norge.

Utbildningen är uppdelad på föreläsningar, seminarier och självstudier med handledning. Undervisningen genomförs under åtta helger. Mellan dessa tillfällen sker självstudier, både i grupp och enskilt.

Utbildningsstart: 1 december 2014
Utbildningsslut: 28 juni 2015

Behörighet
Den sökande ska ha fyllt 21 år samt inneha körkort med behörighet B. Personen ska ha varit verksam som trafiklärare i minst ett år, vilket ska styrkas med arbetsintyg.

Kostnad
Utbildningsavgiften är på 32.500 SEK exklusive moms. Norska företag debiteras ingen moms. Fakturan skickas till köpande företag efter inkommet och undertecknat avtal. Betalningen ska vara Utbildningsledarutbildningen tillhanda före utbildningsstart.
Lättare lunch och fika ingår i utbildningsavgiften.

Kostnader för litteratur tillkommer.

Gå vidare till anmälan.